Čo je materské centrum

Poslaním materského centra je uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izoláciu, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o dieťa dostávajú. Jeho úlohou je vzdelávať mamičky v oblasti dojčenia, výchovy a výživy dieťatka, umožniť im prístup k novým informáciám, ponúknuť im možnosť získať nové zručnosti, skúsenosti, uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ako aj sprostredkovať výmenu skúseností s inými mamičkami.

Materské centrum je tiež inšpirujúce miesto pre dieťa. Na rozdiel od iných inštitúcií pre deti, sa dieťatko v materskom centre môže zúčastňovať všetkých aktivít v bezpečnej a láskavej blízkosti svojej mamy. Tak sa bez stresu z odlúčenia od rodičov učí nadväzovať prvé sociálne kontakty s rovesníkmi. Dieťa sa môže u nás rozvíjať, nadobúdať zručnosti, získavať skúsenosť s detským kolektívom a popri tom všetkom má i jedinečnú príležitosť sledovať svoju maminu v inej úlohe akú zastáva doma. Dieťa môže vidieť svoju mamu ako komunikuje s inými dospelými, ako sa niečo nové učí, ako spolupracuje a pomáha.

Naše materské centrum je registrované ako Občianske združenie od 2.8.2010 Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 83/90 zb. o združovaní občanov. Pracujeme pod názvom „Materské centrum Anjeličkovo“ a združujeme mamičky z Liesku a okolia.

Veľmi túžime vytvoriť živú komunitu postavenú na vzájomnej spolupatričnosti a delení sa o talenty a skúsenosti, ktoré každý človek má ako veľký poklad a ktoré môže ponúknuť i ostatným a nenechať si ich len pre seba. Ak cítite v sebe túžbu ponúknuť svoje nadanie, skúsenosti ostatným, pridajte sa k nám.

Kde nás nájdete

Kontaktujte nás

Na Vaše otázky rady odpovieme:
Zadajte Váš e-mail:
Zadajte Predmet správy:
Zadajte Váš odkaz:
Koľko očí má človek? (slovom)