• Hlavná stránka
 • Pravidelné činnosti
 • Montessori aktivity a angličtina pre najmenších

Montessori aktivity a angličtina pre najmenších

Montessori aktivity v našom materskom centre sú organizované každý štvrtok od 9:30 do 11:30.

Rozvrh:

09:30 - 10:00  angličtina pre deti
10:00 - 10:30  aktivity na tému mesiaca
10:30 - 11:15  montessori herňa
11:15 - 11:30  upratovanie a odchod

Desiatu si chystá každé dieťa s maminkou individuálne podľa svojej potreby. K dispozícii je kuchynský kútik.

Poplatok za vstup do montessori herne je 1,50 Eura - sú v ňom zahrnuté i náklady na spotrebný materiál, ktoré bude Vaše dieťa používať pri tvorení.

Ďakujeme, že svojim príspevkom podporujete naše materské centrum.

Sme dobrovoľníčky, to znamená, že toto nie je naša práca a robíme to bez nároku na odmenu, čiže zadarmo. Peniaze ostávajú v MC a používajú sa hlavne na réžiu, spotrebný materiál, poprípade na nové pomôcky.

Lucia Kuníková, Daniela Papajčíková, Katarína Budzáková

Pre maminy a deti, ktorým vyhovuje poobedňajší čas, bude otvorená Montessori herňa každý štvrtok od 15:30 do 17:00.

Poplatok za vstup do montessori herne je 1 Euro.

Anna Garbiarová, Katarína Hrubá

V rámci našej herne sú rôzne činnosti prispôsobené jednotlivým vývojovým stupňom dieťaťa. Nájdete tu aktivity určené pre bábätká od 0 do jedného roka, deti od 1-6 rokov majú možnosť rozvíjať si zručnosti v činnostiach každodenného života, aktivity na rozvoj zmyslov, ale aj niektoré matematické, jazykové cvičenia, či aktivity na spoznávanie prírody a pod.

Maminky, ktoré sa starajú o program v montessori herni, si každý mesiac pripravujú aj špeciálne aktivity na určitú tému. V rámci tejto témy sa detičky naučia i anglické slovíčka, prostredníctvom pesničiek, básničiek, rozprávok, hier a rôznych výtvarných a pohybových aktivít.

Ak ste u nás ešte neboli a zdá sa vám, že potrebujete najskôr vysvetliť čo a ako to u nás funguje, môžete sa dohodnúť na individuálnej návšteve našej herne. Pri tejto návšteve si vkľude prezriete priestor, aktivity, vysvetlíme čo na čo slúži. Pri ďalšom vstupe budete zorientovaný/á, nebudete v napätí a budete môcť sprevádzať vaše dieťa. Ak nevyužijete túto možnosť, môžete sa samozrejme obrátiť na maminku, zodpovednú za herňu, ktorá sa vám pri vašej prvej návšteve bude snažiť dať základné informácie.

Pravidlá v montessori herni

 • Do herne prídeme včas - doprajeme sebe aj dieťaťu dostatok času na prípravu, prezutie, prezlečenie, jedlo a “aklimatizáciu”
 • Do herne nenosíme svoje hračky z domu. Ak sme si nejakú doniesli, bude musieť na nás počkať na chodbe.
 • Správame sa ohľaduplne a pokojne. Pohybujeme sa pomaly.
 • Stíšime sa, rešpektujeme, že dieťa potrebuje pre svoju prácu pokoj.
 • Vnútorne sa naladíme na dieťa. Budeme ho pozorovať, poprípade pomôžeme, keď nás o to požiada samo.
 • S dieťaťom komunikujeme na jeho úrovni z očí do očí.
 • Dieťa si slobodne vyberá s čím sa chce hrať, kde a tiež aj to, či sa bude hrať samé, alebo s niekým. Rešpektujeme to.
 • Po ukážke ako sa s pomôckou pracuje, dieťa nevedieme a do jeho hry nezasahujeme a neupozorňujeme ho na chybu. Materiál na rozvoj zmyslov je navrhnutý tak, že dieťa si samé dokáže skontrolovať správnosť a prísť na chybu. Rozvíja sa pritom jeho tvorivosť, samostatnosť, dieťa sa upokojuje, prehlbuje sa jeho sústredenosť...,tvorí sa endorfín šťastia. Zasahujeme len v prípade ak dieťa ničí pomôcku, ohrozuje seba alebo ostatných.
 • Ak s materiálom, ktorý si dieťa vybralo nevieme pracovať, tak požiadame o pomoc mamu, ktorá má na starosti herňu.
 • Ak si dieťa nevyberie žiadnu aktivitu, je to v poriadku. Necháme ho pozorovať iné deti.
 • V herni je z každej pomôcky po jednom kuse. Ďalšie dieťa, ktoré sa chce hrať s tou istou pomôckou si musí počkať, kým sa druhý dohrá a vráti pomôcku na svoje miesto, alebo si vyberie inú aktivitu. Učí sa tým trpezlivosti, vážiť si prácu toho druhého...
 • Pracujeme vždy len s jednou pomôckou.
 • Podnos alebo košík s pomôckou alebo materiálom si berú deti samy. Nosíme ho vždy obidvomi rukami. Ak je materiál ťažký, rodič dieťaťu pomôže, alebo materiál rozdelí na časti a dieťa ho odnesie postupne na pracovné miesto.
 • S materiálom pracujeme na vlastnom koberčeku, alebo pri stole. Je to pracovná plocha dieťaťa a znamená: „Tu sa hrám ja.“ Po koberčekoch sa nestúpa, ale chodí sa ohľaduplne okolo nich. Dieťa sa učí pracovať na líniách koberčeka. Neskôr sa táto pracovná plocha zmenší v škole na zošit.
 • S pomôckami sa zaobchádza šetrne, učíme sa vážiť si , čo máme a sme za to vďační. Pokazenú pomôcku nahradíme.
 • Po skončení práce dieťa uloží pomôcku/materiál v pôvodnom stave na pôvodné miesto. V prípade, že sa niečo vysypalo, rozlialo, rozbilo, dáme to do poriadku.
 • Do zmyslových nádob vchádzame vyzutí. Nesmie sa odtiaľ nič zámerne vyhadzovať. Ak sa pri hre niečo odtiaľ vysype, ukážeme dieťaťu ako to po skončení hry pozametať.
 • Ak máme viacej zmyslových nádob s iným materiálom vedľa seba, nesmie sa miešať dokopy.
 • Pri hre s vodou používame zásterky. Chránime si tým naše oblečenie. Máme aj zásterku pre dospelého. Tým, že si ju založíme, ideme dieťaťu príkladom. Pravidlá platia rovnako aj pre nás.
 • Ak určíme pravidlo, musíme ho dodržiavať aj my. Inak ho deti nebudú rešpektovať.
 • Učíme sa stolovať. Jeme len pri stole. Po jedle si každý umyje a utrie po sebe riad a odloží ho na pôvodné miesto. Učí to deti vykonávať pravidelné denné povinnosti, vedieť sa o seba postarať a upratať po sebe.

Ak sa chcete viac dozvedieť o montessori pedagogike tu sú stránky, ktoré sa veľmi dobre čítajú:

www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/montessori-pedagogika/
www.montessoria.sk
www.zijememontessori.cz
www.montessoridoma.cz/
www.rastiememontessori.sk

Kde nás nájdete

Kontaktujte nás

Na Vaše otázky rady odpovieme:
Zadajte Váš e-mail:
Zadajte Predmet správy:
Zadajte Váš odkaz:
Koľko očí má človek? (slovom)